Det var ämnet för dagen och Ingvar Bengtson tog oss på en resa genom sitt eget liv och egna erfarenheter och målade en bild av det arbetsklimat som allt för ofta råder 2016. Företagsklimatet och konkurrensen är stenhård och alla kämpar för att synas. Då blir det lätt att man ägnar sig åt hårda fakta – siffror som kan mätas. Data på ett papper. 

FrukostAkademien 2016-05-04

Det är oftast inte budgeten för marknadsföring eller andra siffror som styr. Via ledarskap, laganda och motivation kan ett lag eller företag gå hur långt som helst. Nyckeln är att skapa en vinnande kultur. Ingvar berättade om sina egna erfarenheter när han skulle kvalificera sig för OS i segling. I överambition låste sig allt och hämmade prestationen. Paradigmskiftet blev så klart att strunta helt i resultaten och fokusera på teknik och genomförande.

Ingvar uppehöll sig vid och betonade, vikten av att det just är en kultur som måste odlas och att det därför är helt nödvändigt att företagsledningen är 100% med i båten. Allt för ofta efterfrågats quick fixes och HR-insatser av helt fel anledningar som inte understötts av rätt intentioner. Är en kutur icke-produktiv så har den kulturen förmodligen odlats under en längre tid och det har också styrt rekryteringar på chefsnivå. Det tar tid att kursändra en sådan skuta.

IMG_5488_Besk

IMG_5486_Besk