Etapp 2, Datavägen. Under vecka 33 kommer våra arbeten för att bygga ny väg och nya ledningar i Datavägen påbörjas. En ny väg ska byggas upp mot korsningen Sisjövägen/Knapegårdsvägen. Senare ska också en ny rondell byggas som ska ersätta nuvarande T-korsning. Grönytan och gångbanan från Datavägen 21A och österut kommer därmed försvinna.

För att kunna bygga nya vägen och utföra ledningsarbetet kommer ett körfält på Datavägen stängas av (från Datavägen 21A östeut). Gång och cykelbanan leds också om. Detta gäller under hösten 2016. Se figur 1. Alla infarter och ingångar kommer att vara tillgängliga under byggnationen.

Skärmavbild 2016-08-15 kl. 12.02.17
Med vänlig hälsning Peab Anläggning AB

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Leif Arvidson, telefon 0707-86 68 09 Stefan Heinz, telefon 010-505 28 53
Platschef: Malin Persson, telefon 0725-33 79 28
Platschef biträdande: Anders Csapo, telefon 0733-37 37 62
Arbetsledare: Andreas Jurkiewicz, telefon 0733-84 75 53
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se