Sisjövägen öppnas för trafik 2016-12-01.
Torsdagen den 1:e december öppnar vi Sisjövägens norr- och södergående körfält för biltrafik. Se skiss nedan.

Runt årsskiftet flyttar våra arbeten ner söderut och vi börjar arbetet med en ny rondell som knyter ihop Knapergårdsvägen, Sisjövägen och Datavägen. Under våren kommer vi att riva gång- och cykeltunneln samt genomföra andra markarbeten. Periodvis behöver vi stänga av trafiken, vi återkommer med mer information om detta när det blir aktuellt.

Under 2017 börjar också bygget av ca 550 nya bostäder söder om Sisjöns handelsområde. Det befintliga bostadsområdet kommer att växa med en blandad bebyggelse av småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Trafikkontoret är först på plats när arbetena startar. Under våren påbörjar vi markarbeten och bygget av nya gator.

För mer information om de nya bostäderna se www.sisjödal.se

Om du har frågor eller funderingar kring trafikkontorets arbeten kontakta: Marit Sternang, tel 031-368 25 06

För information det aktuella trafikläget i Göteborg besök www.trafiken.nu

tr

trafik