Stora Åvägen avstängd mellan Sisjövägen och Södra Långebergsgatan under perioden 10 maj – 24 juli.

Vi påbörjar nu arbetet med att förstärka och bredda Stora Åvägen mellan Sisjövägen och Södra Långebergsgatan. Trafiken kommer under tiden att ledas om enligt skiss nedan, via den nybyggda vägen mellan Datavägen och rondellen till Sisjövägen i söder.

Med vänlig hälsning
Peab Anläggning AB

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare
: Leif Arvidson, telefon 0707-86 68 09, Stefan Heinz, telefon 010-505 28 53
Platschef: Anders Csapo, telefon 0733-37 37 62
Arbetsledare: Andreas Jurkiewicz, telefon 0733-84 75 53
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se