Med start 2018 kommer det att byggas nya bostäder längs Sisjövägen. Under våren 2017 börjar vi på Trafikkontoret förbereda genom att bygga vägar och dra ledningar. Vi kommer att fälla en del träd och genomföra sprängningar.

I samband med sprängningarna kommer de fastigheter som ligger nära att bli kontaktade av besiktningsmän. Vi kommer också att sätta ut vibrationsmätare så att vi är säkra på att våra arbeten inte påverkar någon negativt.

Om du har frågor eller synpunkter kontakta:
Leif Andersson, byggledare på Trafikkontoret
tel: 0707-86 68 09

Per-Olof Kjell, entreprenörens platschef
tel: 0703-94 70 70

Göteborgs Stads kontaktcenter
tel 031-365 00 00
goteborg@goteborg.se