Jag har vid ett flertal tillfällen berört områdets utveckling från industriområde till handelsområde. Även om det i dagsläget finns 200 branscher representerade tror jag att de flesta tänker på Högsbo-Sisjön som ett handelsområde med en enorm bredd av butiker av allehanda slag. För många av oss andra är området förknippat med att vi har vår arbetsplats där.

Ett område förändras inte över en natt men redan nu arbetas det intensivt med många planer även om det inte märks utåt. Trafikverkets arbete med breddandet av Söderleden och de kommande additionskörfälten är i full gång och kan knappast ha undgått någon. Nästa etapp blir arbetet med det nya Sisjömotet. Enligt Trafikverket går allt enligt tidplan och om cirka ett år skall allt stå klart. Till dess kommer det naturligtvis att vara rörigt men jag kan garantera att det kommer att vara värt omaket.

Denna förbättring av tillgängligheten är för övrigt en förutsättning för områdets expansion. Hur och på vilket sätt är det då tänkt att Högsbo-Sisjön skall utvecklas? Många, såväl fastighetsägare som kommunens företrädare, vill skapa blandstaden.

Södra Änggården
Blandstaden innebär en blandning av arbetsplatser, handel och inte minst bostäder. Bostäder planeras såväl i norra Högsbo som i Sisjön. Området i norra Högsbo går under namnet ”Södra Änggården”, vid Olof Asklunds gata, och är tänkt att bli ett levande område med ett högt serviceutbud, närhet till både natur och citypuls och med delar av industrihistorien bevarad. Området föreslås få ett tillskott på cirka 2300 lägenheter och planerad byggstart är under 2018 om allt går som det skall. Det innebär att några befintliga industrifastigheter kommer att rivas för att skapa plats åt nybyggnationerna.

Sisjödal
På båda sidor om Sisjövägen, söder om Datavägen kommer området Sisjödal att uppföras. Totalt rör det sig om 550 bostäder varav hälften blir hyreslägenheter. Den andra delen kommer att bli bostadsrätter och radhus. Planerad byggstart är 2018 med inflyttning löpande under 2019. Det är totalt sex olika aktörer som bygger Sisjödal.

Kollektivtrafiken viktig
En viktig del i utveckling av Högsbo-Sisjön är en fungerande kollektivtrafik. Tillsammans med fastighetsägarna arbetar företagarföreningen för att vi tillsammans med Västtrafik skall få till stånd en förbättrad kollektivtrafik. I takt med nya bostadsetableringar ökar reseunderlaget vilket möjliggör nya sträckningar av busstrafiken samt tätare avgångar.

Text: Lars Holst