Hur påverkas du av de närmaste årens stora om- och nybyggnationer i Göteborg?

Göteborg står i startgroparna av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Målet är att bli en grön, tät och hållbar storstad, år 2035.

Men för att klara det steget behöver vi bygga ny infrastruktur, så att fler kan både bo, verka och vistas i staden.När Göteborg blir en storstad, och ett starkt nav i Västsverige, kommer även regionen att öka och kranskommunerna att växa. Framtidens storstadsregion ger oss stora möjligheter, men vägen dit ger oss en del utmaningar. Frågan är vad allt detta kan betyda för just dig och din verksamhet?

Anita Jisonsund skapar medvetenhet, kunskap och handlingsberedskap bland näringslivet, i och omkring Göteborg, genom sitt föredrag. Under 3,5 års tid har Anita träffat över 700 företag och verksamheter och har mött drygt 9 000 människor. Syftet är att prata om vad som händer och när det händer. Anita har med sig lösningar för att, så enkelt som möjligt, ta sig fram under byggtiden och hon ger även tips för att underlätta resan i en framtida storstad och storstadsregion.

Välkommen till ett kostnadsfritt föredrag på Arkipelagen Företagscenter 11 december kl 8-9. Anmälan sker här: