Trafikverket lägger om trafiken då ny avfartsramp från Söderleden i östergående körriktning tas i bruk.

Den 4 juli 2017 påbörjas omläggningen av trafiken till den nybyggda avfartsrampen vid Sisjömotet. Omläggningen gäller trafik som kommer från Mölndal och som kör av vid Sisjömotet.

Arbetet utförs kvälls- och nattetid men kan under perioden för omläggningen medföra trafikstörningar under ett par timmar.

Läs mer här.