Å-nej tänkte jag – vi skall få lyssna på ännu en som kan allt om sälj. För vilken gång i ordningen har chefen hittat en ”quick-fix”? Men – ibland är det kul att ha fel.

Efter en kort och koncis bakgrunds- och regelgenomgång av dagens ciceroner, Mikael och Kenneth, delas vi in i grupper. Vi får spela ett par provvändor och sedan drar det igång. Nästan direkt inträffar flera saker. Frågeformuleringarna får alla att ha en åsikt, man kom liksom inte undan. Dessutom, alltefter spelet går runt, upptäcker jag att de som aldrig säger något, plötsligt är helt involverade i samtalen och problemlösningarna. Mycket fascinerande.

Att plötsligt få fram sin åsikt
Redan på 90-talet arbetade Kenneth och Mikael tillsammans inom Volvo. Nu säljer och marknadsför de spelet ”Hur skulle du säga? ®” – ett feedbackspel med spelkort och tävlingsregler för flera olika målgrupper. Genom spelet tränar man sig i att ge feedback och framför allt skapar spelet en tillåtande miljö för feedback som utvecklar gruppens samarbete. Feedback kan vara en het potatis.

-”Varje gång vi använder spelet med olika grupper kan vi konstatera att engagemanget blir väldigt stort när man kopplar på spelmomentet, säger Mikael. När man jobbar med teamutveckling blir också spelet det naturliga startskottet. I fortsatta övningar fokuserar vi på både teamet och individen. Målet efter 3-6 månader är att team/individer fungerar bättre i sina roller, berättar Kenneth

För olika grupper
Mikael berättar att spelet finns digitalt, det finns för ledare, säljare, medarbetare, projektledare, team samt även för skol-miljö. Företagsanpassade spel blir allt vanligare där frågeställningar och design anpassas till gruppens företag.

–”Det är roligt att konstatera att spelet fungerar lika bra i alla miljöer där man vill förbättra sin kommunikation, säger Mikael. Genom åren har vi skaffat oss ännu mer erfarenheter av olika slag, och upptäckt att i vilka miljöer vi än verkat så sitter mycket av framgången i att människor samverkar på ett bra sätt, tillägger Kenneth som avslutar med att spelet är ett utmärkt verktyg att analysera kring för att hitta teamets förbättringsområden.

Läs mer om spelet på www.hurskulledusaga.se