Eget förändringsarbete på GA system ledde till bättre resultat, effektivare arbetssätt och nya roliga möjligheter.

– Vi har varit traditionellt inriktade på IT support och drift, berättar VD Göran Behmer. Under resan har vi tagit till oss de behov som vi sett hos våra kunder, men också inom vår egen organisation.  Nu arbetar vi minst lika mycket med delaktighet i beslutsprocessen och våra kunders IT Säkerhet. Det som började i nyfikenhet på hur vi själva kan förändra oss för att bli tydliga, engagerade rådgivare och lägga kraft på rätt saker, har gjort oss mer kompletta som samarbetspartner.  – Förr gjorde vi bara, idag är vi betydligt tydligare mot våra kunder, säger Göran.

Vi vill vara med tidigt i besluten

  • Ofta fattas beslut i ledningsgrupper utan att IT varit involverade. Ibland för att man inte har kompetensen inom sitt företag eller av tradition. Här kan vi bidra och göra skillnad. Jag vet av erfarenhet bästa vägen till att undvika kostnader och inte minst skapa rätt värde av IT satsningen, säger Göran,
  • Vår ambition är att bli inbjudna till ledningsgruppen när viktiga beslut ska fattas så att vi tidigt kan se för- och nackdelar och göra en konsekvensanalys. Vi är helt enkelt företagets förlängda arm och agerar som en rådgivande och neutral partner utan band till olika underleverantörer.

Kombinerar IT och företagande.

  • Vi finns alltid nära, både fysiskt och på telefon. Vi är en liten organisation men med stor kompetens, säger Göran. Genom vårt eget förändringsarbete har vi blivit tydligare i våra råd och fått närmare relationer med våra kunder. De uppskattar att bli involverade i vår plan och kan själva jobba mer effektivt när riktningen är tydligt utstakad.

Nya regler och Säkerhetslösningar

Få världar är så föränderliga som datavärlden. Och säkerheten blir alltmer viktig. Det handlar om att arbeta fram IT-policys, säkerhetsanalyser, skydda sig mot intrång och inte minst att inse sitt eget ansvar i att använda tex PUL-lagen på rätt sätt. Dryga böter väntar om man gör fel. Till våren kommer PUL-lagen ersättas av nya bestämmelser för hur man sprider och hanterar person-information.

– Vi har anställt en säkerhetsexpert för att möta detta och ge våra kunder rätt råd och arbetsverktyg, berättar Göran.

Våga förändra

  • Man måste våga tro på förändringar. Det är vi själva levande exempel på. Vår ständigt pågående resa i att ändra kulturer och beteenden är både rolig och ger resultat.  Det kostar lite att ta in oss tidigt i besluten. Men man tjänar in det. Det är dyrt att ligga steget efter och laga fel som uppstått.  I dag kan vi kan se många problem innan de finns.  Vi själva har utvecklat oss och har gått ifrån teknisk konsult till att ”teama” upp med hela organisationen för att skapa bredd och djup i vårt samarbete.  Vi vill vara en samarbetspartner och vi arbetar inte i första hand med att laga driftsstörningar.  Vi jobbar proaktivt för att se till att de aldrig uppstår.  När telefonen är tyst på vår support, då har vi lyckats.

GA System

IT-lösningar, rådgivning och support
Startade 1993,  8 anställda
Adress Sisjö Kullegata 6
www.gasystem.se
Kontaktperson: VD Göran Behmer,  goran@gasystem.se)