Den 16 oktober var det premiär för ett nytt koncept. Det skall utvärderas men går i korta ordalag ut på att vi gör en frukostträff ute hos ett medlemsföretag som får möjlighet att berätta om sina tjänster eller produkter för en publik som Företagarföreningen hjälper till att bjuda in till. Under flaggen för FrukostAkademien fokuseras mer på att ge publiken nya kunskaper och olika verktyg för sitt företagande eller sitt arbete. #frukosthosmedlem sker ju i förmedlarens miljö och då skapas en arena för mer säljande information.

Först ut var Consensus Asset Management och Anders Wright pratade om sitt förvaltningsarbete med småbolagsfonden. Hur man väljer bolagen i portföljen och varför. Därefter höll Fredrik Carlsson föredrag om vilka mekanismer som finns i en ekonomi med minusränta och allmänt bra drag i konjunkturen.

En som besökte detta event var Henrik von Bahr. Henrik driver Unit Parking som utvecklar ett kapacitetshöjande parkeringshuskoncept.

  • Vad tar du med dig från morgonen?

”Det var intressant att lyssna på deras strategi de satsar i mindre börslistade bolag med stor potential. Att de begränsar sitt engagemang till ett fåtal bolag för att kunna lära känna bolagen ända in i styrelserummen, personal och VD. Det ger goda kunskaper om bolagets utvecklingspotential. Strategin verkar göra att när jag rekommenderas att investera i ett bolag, sker det tidigt i en utvecklingsfas och på goda grunder. Exempelvis bankers rådgivning är hänvisad till senare i utvecklingskurvan vilket gör att jag som kund, kommer in senare del av utvecklingen när aktien redan stigit en del. Det beror alltså på att banken går in när verksamheten nått en helt annan volym.”

  • Hur upplevde du formatet? Att åka ut till ett företag och lyssna på deras kunskaper?

Det var bra eftersom att de som tagit sig tid att komma på besök hade ett tydligt intresse i ämnet vilket höjde kvalitén. Consensus var duktiga och pålästa och förmedlade intressant och för mig, ny information

 

Text

HSFF Red.