Sommaren 2015 tog Företagarföreningen Högsbo-Sisjön initiativ till Partnergruppen som består av fastighetsägare och bankerna i området. Syftet är främst att gemensamt, i ett neutralt forum, lyfta fram frågor som rör områdets utveckling kring exempelvis infrastruktur, detaljplaner och kollektivtrafik.

Samarbete som alla tjänar på
Föreningen driver de frågor som Partnergruppen tar upp tillsammans med kommunens tjänstemän och politiker. En annan effekt har blivit att mötena blivit ett forum för samtal mellan fastighetsägarna vilket är till stor nytta. Att känna till varandras planer kan innebära stora fördelar i planeringen av den egna verksamheten. Dessutom hjälps fastighetsägarna åt med omflyttning av hyresgäster. För föreningen ligger det ett värde i att hitta lösningar inom området så att företagen stannar här. Medlemmarna i partnergruppen får också värdefull information tidigt i processen.

Neutralt forum
En stor styrka i arbetet är att föreningen är konkurrensneutral och kan fungera som länk och beslutspåverkare. Arbetssättet gillas av kommunen eftersom det blir enklare med en samlad och tydlig diskussionspart. Partnergruppen håller också träffar med politiska partier för att lyfta fram områdets frågor och få dessa på agendan där beslut fattas.

Partnergruppen träffas fem till sex gånger per år. Det är behovsstyrt. Föreningen kallar till mötena och mötes- och agendaansvarig är Marianne Sörling, som tidigare var ansvarig för Innerstaden. Mötena hålls på Arkipelagen Företagscenter. Gruppens fokus framöver blir att arbeta för att korta ner tiden för byggprocesser och infrastrukturarbeten. Gruppen är också involverad i varumärkesarbetet för Högsbo-Sisjön. I takt med ökade bostadsetableringar och utvecklingen från handelsområde till blandstad är detta extra viktigt.

Välkomnar fler fastighetsägare
Representerar du ett fastighetsbolag som verkar i området är du välkommen att höra av dig till Företagarföreningen för mer information om hur vi arbetar och vilka fördelar ni får genom att vara med i Partnergruppen. Hör av er på info@hsff.nu

Text
Lars Holst, Kanslichef