Då är vi inne i årets sista tolftedel. Den sista resan in i den mörkaste perioden på året innan det vänder på årets kortaste dag den 21:e december.

2017 har varit ett år med stora förändringar, framför allt kring trafiken och nu efter tidvis ordentliga störningar börjar det flyta på rejält.

När det gäller ombyggnaden av Sisjömotet går allt enligt planerna, enligt Trafikverket beräknas arbetet med det nya motet vara avslutat nu i december. Steg nummer två är breddningen av Söderleden, från två till tre körfält. Denna del beräknas vara klar i juni. Vidare kommer Vägverket att sätta upp ett digitalt skyltsystem som skall vara på plats 2019-2020. Detta är tänkt att öka servicen längs leden.

Ny skyltning
I samband med trafikarbetet byts även områdesskyltarna ut. Symbolen för ”industriområde” ersätts med en symbol av en kundvagn vilket kännetecknar ett handelsområde. Företagarföreningen har under många år aktivt arbetat med att utveckla Högsbo-Sisjön till ett handels- och blandområde. Redan 2019 börjar ju inflyttningen i Sisjödal och fler närliggande bostadsområden står på tur.

Information från föreningen
En av föreningens viktigaste uppgifter är att sprida information. Detta gör vi via hemsidan www.hsff.nu , e-postutskick, Facebook och inte minst genom tidningen du läser, Högsbo-SisjöNytt. Jag nämnde handeln  tidigare. I samband med detta nummer har vi flyttat hela delen om handeln till en nyproducera tidning som går ut till 56.000 hushållen. Leva i Högsbo-Sisjön heter den och samdistribueras med tidningen Göteborg Direkt till hushållen i vårt så kallade primärområde – det område som våra besökare primärt kommer från. Där i presenteras handelshusen och var man hittar butikerna. Detta är för att Högsbo-SisjöNytt skall bli en tydligare Business-to-business-publikation där företagen informerar varandra och sina anställda. Efter många år med en kombinationsprodukt, vill vi nu dela på dem och utveckla dem var för sig för att höja kvalitén på respektive inriktning.

Vill ni få våra e-brev? Gå in på www.hsff.nu och registrera dig för e-brev. Lajka upp dig på föreningens Facebook. Där kommer alla nyheter först. Sök på Företagarföreningen Högsbo-Sisjön. Vill ni bli medlemmar? Kontakta danne@eklindmediasales.se

Till sist, ha en fridfull och njutbar jul!

Lars Holst, Kanslichef