Året går mot sitt slut och det är ett fantastiskt 2017 vi lägger bakom oss. Högsbo-SisjöNytt fick en summering av Handelskammarens vd, Johan Trouvé, där han delar med sig av några av årets händelser och blickar mot framtiden.

Trots en skakig början på året, med rådande hamnkonflikt och politisk oro i Europa kan vi summera 2017 som ett av de bästa åren i efterkrigstid. Den höga konjunkturen har gjort gott för näringslivet och vi ser en stark uppgång inom de flesta branscher. Inte minst fordonsindustrin är stark, vilket gynnar hela Västsverige.

Den höga konjunkturen har gjort gott för näringslivet
En av de största utmaningarna för våra växande företag är bristen på kompetens. På handelskammaren driver vi fyra olika projekt för att öka tillströmningen på arbetskraft: Svensk Gymnasielärling, Mathivation, Next Stop Gothenburg och Move to Gothenburg. I december satte vi särskilt fokus på frågan genom att belysa tre västsvenska företag som tar hjälp av nysvenskar för att både lösa kompetensbristen och skapa varaktig affärsnytta.

Konflikten i hamnen
Konflikten i Göteborgs containerhamn har drabbat många västsvenska företag hårt under året. Tillsammans med representanter från våra medlemsföretag har vi träffat arbetsmarknadsministern Ylva Johansson för att påtala konsekvenserna och diskutera en lösning. Ett arbete som vi tar med oss in i det nya året, där målet är att få regeringen att genomföra en lagändring som förhindrar den här typen av konflikter i framtiden.

E20 byggs ut
För att Västsverige ska fortsätta att vara en region i framkant behöver vi ökade satsningar på infrastruktur. Genom debattartiklar och samtal med våra folkvalda politiker fortsätter vi vår argumentation för utbyggnaden av järnvägen mellan Borås och Göteborg, av Västra Stambanan och av Bohusbanan. Samtidigt får vi inte glömma att glädjas åt framgångarna. Nu byggs E20 ut till fyrfältsväg, vilket är en fråga vi arbetat med under lång tid. Det är också roligt att se hur utbyggnaden av pendeln mellan Trollhättan och Göteborg bidragit till Trollhättans återhämtning efter krisåren.

Avslutningsvis är det onekligen en spännande framtidsutveckling vi går till mötes. Med de orden önskar jag er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt år. Vi ses!

Johan Trouvé
Johans Trouvé är VD för Västsvenska Handelskammaren. Johans huvudsakliga uppdrag är att driva det dagliga arbetet och utveckla Handelskammaren för framtiden.

Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med 2900 medlemsföretag från hela Västsverige. Handelskammaren arbetar med att skapa och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen att göra fler och bättre affärer tillväxt samt genom att påverka politiska beslut.
Telefon: 031-83 59 00
Webb: www.vastsvenskahandelskammaren.se