I dagarna är det dags att förnya medlemskapet i Företagarföreningen Högsbo-Sisjön och då tänkte vi ta tillfället i akt och berätta lite mer detaljerat om vårt arbete. Det sker ofta bakom kulisserna, varför det ibland kan vara svårt för dig som medlem att veta vad den gemensamma budgeten går till. Trots att vi har ett tufft år bakom oss så arbetar vi hårt och enträget med att forma och utveckla vårt område så att vi kan möta en ljusnande framtid på absoluta bästa sätt. Är ni inte medlemmar? Välkommen med er medlemsansökan!

Tillgänglighet och kollektivtrafik
Vi för ständigt diskussioner med Västtrafik för att öka tillgängligheten till vårt område. Vi närvarar vid alla möten av viktigare art och bevakar att våra intressen alltid finns högt upp i dagordningen. Vi driver också frågan om bättre gång- och cykelbanor, samt tittar på möjligheterna att etablera exempelvis ”Styr & Ställ” på platser i området.

Trygghetsfrågan
Vi arbetar i olika nätverk för att minska inbrott, skadegörelse och annan brottslighet i området. Här har vi även kontakt med berörda myndigheter och för samtal med institutioner och boenden i området för att tillsammans kunna uppnå en säkrare miljö för alla aktörer i Högsbo-Sisjön.

Stadsutveckling
Vi deltar aktivt i utvecklingen och framväxten av blandstaden i och omkring Högsbo-Sisjön. Vi samarbetar med samtliga aktörer, såväl politiska instanser och stadens olika byggnad- och stadstutvecklingsorgan som privata intressenter. Vi samordnar områdets intressen och driver frågorna och planerna i önskad riktning. Vi samverkar med både Göteborg och Mölndal för att få en helhetssyn och säkerställer att utvecklingen i vårt område fortskrider, att vi ständigt är aktuella i diskussionerna och att vi inte hamnar på efterkälken.

Platsvarumärket Högsbo-Sisjön
Vi skapar och genomför marknads- och aktivitetsplaner där syftet är att sätta området Högsbo-Sisjön på kartan för olika målgrupper. Vi kommunicerar områdets breda utbud och berättar om vår tillgänglighet. Vi kommer under våren att lansera Lunchguiden där man snabbt kan se hela områdets lunchutbud. Vi kommunicerar regelbundet med våra kunder och besökare i sociala medier och via vår webbplats hogsbosisjon.se Alla i Göteborg med omnejd ska veta att man i Högsbo-Sisjöområdet hittar allt man behöver. Vi ger också ut Tidningen Högsbo-Sisjön fyra gånger om året.

Föreningsaktiviteter
När pandemin satte stopp för fysiska möten, seminarier och föreläsningar flyttade denna del av vår verksamhet in i en digital miljö. Här bjuder vi med jämna mellanrum in till frukostmöten, utbildningsseminarium och informationsträffar under olika aktuella teman. Vi kommer så snart restriktionerna tillåter att återigen låta dessa sammankomster bli av fysisk art, eftersom nätverksvärdet är en viktig aspekt för alla våra aktiviteter.

Detta och mycket mer bidrar du till som medlem i Företagarföreningen Högsbo-Sisjön. Det är nu vår gemensamma styrka och kraft är som viktigast. Tack för att du är med och stärker oss och möjliggör en bättre utveckling av Högsbo-Sisjön!