Många företag vill bli mer inkluderande och hållbara, men funderar samtidigt på om det går att kombinera ett socialt engagemang med affärsnytta. Vi har träffat några drivna människor i vårt område vars sociala engagemang faktiskt är deras levebröd.

Swesam AB och före detta fotbollsproffset Pontus Kåmark vill hjälpa fler människor till jobb. Som kund till Swesam bidrar du till ett socialt hållbart samhälle. Läs mer på swesam.com

Mentorskap är ett utbildningsprojekt framtaget av Samordningsförbundet Göteborg och Samordningsförbundet Insjöriket. De erbjuder kostnadsfri mentorskapsutbildning för medarbetare och chefer i privat och offentlig samt ideell sektor som vill öppna upp sina arbetsplatser för människor som hamnat utanför arbetsmarknaden. Läs mer på https://www.mentorskapvg.se

Vägen ut Ängås Trädgård är ett socialt arbetskooperativ som erbjuder jobb till människor som av olika anledningar hamnat långt utanför arbetsmarknaden och ibland även samhället. Läs mer på vagenut.coop/foretag/angas-tradgard