Nytt namn och nytt utseende – välkommen till världen tidningen Högsbo-Sisjön! Vi har genomfört en del förändringar vad gäller både design och innehåll. Tanken är att ge tidningen en modernare profil och därmed attrahera fler läsare. Tidningens syfte är att informera om nyetableringar av företag i Högsbo-Sisjön, planerade bostadsprojekt, trafiknyheter och låta människor i området komma till tals. Glad läsning önskar vi i redaktionen!