En solig septemberdag släpps vi in på Högsboanstalten, en sluten klass två-anstalt mitt i Högsbo-Sisjön. Det är en underlig känsla när grindarna stängs, en efter en, och vi promenerar innanför de höga stängslen toppade med stora taggtrådsrullar. 

Men efter en stunds samtal med kriminalvårdsinspektör Johan Garå tar värmen och engagemanget från personalen över.

– På Högsboanstalten kommer alla in med olika grader av belastning, säger Johan. – Men ledorden för anstalten är ”bättre ut”, vilket innebär att alla som lämnar fängelset ska gå ut bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och droger. Innanför stängslen finns ett ”minisamhälle” där de intagna lever med skola, jobb och rutiner parallellt med drogtester och behandlingsprogram för att våga välja.

Samhällskydd och påverkan
På Högsboanstalten bor 83 st intagna. Alla män och med bakgrund i missbruk. Vissa lindrigare, andra djupare, men gemensamt är att missbruket lett dem in i kriminalitet av olika slag.  En del har hamnat på Högsbo direkt, andra kommer från tyngre anstalter och är här som ett led i återanpassningen till samhället.

– Vi har två roller, berättar Johan. Det ena är att ge samhällsskydd. Den andra är att visa de intagna att möjligheterna finns, och det gäller att våga ta dem och våga välja.

Våga Välja
Många intagna ingår i ett behandlingsprogram. – Att bli intagen och bli drogfri sätter igång processer och ångest och det är då vi kan påverka och fånga upp ev andra problem som tex misstänkt ADHD. säger Johan. – Flera av våra intagna har någon form av sådan problematik. Misstänker vi detta får den intagne gå igenom en utredning för att fastställa diagnosen och sedan kan man få medicin och stöd efter det. Ofta har drogmissbruket varit en form av självmedicinering. De flesta ser det som en nystart och en stor lättnad att få sin diagnos. Nu får man chansen till rätt hjälp för att fungera.

Arbete och rutiner
Att gå upp på morgonen, gå till jobbet, vara trött när kvällen kommer, sådant betyder mycket på vägen till ett fungerande liv. Att det man gör  efterfrågas. Vissa arbetsuppgifter är för att få ”minisamhället”  på anstalten att fungera och andra på uppdrag av företag och privatpersoner.

I en av produktionshallarna träffar vi två av de intagna på Högsboanstalten.  Och bägge berättar just om hur viktigt arbetet är för dem. Tidigare har de bla arbetat i restaurang och på lager, men här får de lära sig mycket nytt och arbetsuppgifterna varierar efter vilka uppdrag som beställts.  De visar oss runt i lokalerna och visar pågående arbeten med stolthet och stor entusiasm.  Vi får höra mängder av positiva uttalanden om både arbetet i sig och samarbetet med personalen som vägleder dem:

– Jag skulle helst arbeta varje dag, säger en av dem. Tiden mellan fredag eftermiddag och måndag morgon är evighetslång i jämförelse med måndag morgon – fredag eftermiddag när vi arbetar.

– Här finns stor kapacitet och stor ödmjukhet mellan personal och oss intagna, berättar de Dialogen är jätteviktig! Alla passar inte för alla jobb, men det finns något att göra för alla och de flesta kommer på hur bra man mår av det. Det är inte roligt att sitta i fängelse Det är inte roligt att bi inlåst, ständigt drogtestas mm. Men arbetet får oss att må bättre och vi ser chansen att få lära oss något och komma ut med helt nya förutsättningar. 

Grundskole- och gymnasiekompetens
Många av de intagna saknar betyg från skolan. Drogerna och det kriminella livet hann före. På Högsboanstalten finns en skola där de intagna kan få grundskole- och gymnasiekompetens. Det finns tvätteri, snickeri, monteringsverkstad, måleri & lackverkstad och en konstatelje. Lokalerna är flexibla och kan snabbt ställas om efter uppdrag. Här görs allt från att prismärka och montera skruvar till att bygga ”Attlefallshus”.

– Uppdragen kommer från både företag och privatpersoner och vi gör förstås avtal på att alla jobb bir riktigt utförda, berättar Roger Eklund som ansvarar för produktionen.

Varje intagen har en kontaktman för att planera ”nästa steg” och har kontakt med Arbetsfömedlingen som är på plats tre dagar per vecka och hjälper de intagna med att välja inriktning, göra prognoser för vilka arbeten som kommer att behövas framöver och matcha killarna med företag.

– Vi vill ge dem en puff ut i samhället till jobb och ett ”vanligt” liv säger Roger.

– Vi hoppas hitta kontakter med företag som vill få bra jobb gjorda samtidigt som de gör en social insats genom att ge dessa killar en praktikplats eller ett arbete. De får oerhört lojala medarbetare och här finns mycket kunskap och arbetsvilja, säger Maud Silverfjärd från Arbetsförmedlingen.

Kriminalitet – en tillhörighetsfråga
– Kriminalitet är en tillhörighetsfråga, menar Johan. Har man ingen tillhörighet fångas man lätt upp av dåliga vanor och dåligt umgänge. Vi som jobbar här ser vikten av att kunna ge de intagna en tillhörighet på en arbetsplats. Både här inne, men framför allt är det viktigt när de kommer ut härifrån. Att sitta i ett lunchrum med arbetskamrater, att någon frågar efter dem är oerhört viktigt, berättar Johan. De flesta av våra intagna inser att de har möjligheter, och tar dem på allvar efter att ha avtjänat sin tid hos oss. Och kan vi få en enda av våra killar drogfri och fungerande med arbete och vanligt liv så har samhället och vi alla sparat oerhört stora summor!

Kom och besök oss och se vad vi kan göra för dig och ditt företag
E-post: krimprod.hogsbo@kriminalvarden.se
Johan Garå, kriminalvårdsinspektör: 031-7529333
Roger Eklund, Produktion:  031-7529327
Julian Alsén, Lackering:  031-7529286
Stefan Olsson, Arbetsförmedlingen 010-4868172