GDPR-lagen som träder i kraft i maj 2018 upplevs av IT-ansvariga som ett stressande regelkrav. Men GA System anser att man borde se det som en möjlighet att optimera företagsprocesser och förbättring av kundrelationerna.

”I den digitala tidsålder som vi lever i är data en av de mest kritiska affärstillgångarna och en förutsättning för att företag ska kunna anpassa sina erbjudanden bättre till marknaden och kunderna. Persondata blir en viktig resurs som tyvärr även kan missbrukas”, berättar Andreas Sjöström, expert på området hos GA System.

”Dataskyddsförordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen, PUL här i Sverige. Bolag som hanterar personuppgifter behöver därmed ha full kontroll över hur data är lagrad och säkerställa processer kring hanteringen. Är man oförberedd kan den nya lagen röra till det ordentligt för bolag som hanterar persondata inom flera områden”, fortsätter Andreas.

Hur anser du, Andreas, att företagen skall ta sig an detta?
De skall vara nyfikna, prata med revisorn och IT-leverantören, söka information samt gå på seminarier.

Vad kan GA-System hjälpa företagen med?
IT är en stor del av GDPR och vi arbetar med IT. Vi har utbildat oss i genomförandet av ett GDPR-arbete. Vi leder gärna företagen i GDPR-arbetet eller tar en mindre roll beroende på företagets önskemål. Ett GDPR-arbete innebär bl.a. nulägesanalys med tillhörande åtgärdsplan.

Vad kommer att landa på företagen själva?
Ansvaret! Det är varje företags ansvar att GDPR efterlevs.

Hur rädd för konsekvenser bör man vara?
Använd sunt förnuft. Om man ignorerar GDPR kan det få stora konsekvenser. Se detta som en möjlighet att säkra upp miljöerna.

 

Text
Måns Löfgren