Alla certifikat mot ISO 9001:2008 och ISO 14001-2004 upphör att gälla 15 september 2018. 

Som företag måste man alltså uppgradera sina certifikat under våren. Kanske är det en bra idé att samtidigt se över sin certifiering och vem som sköter den?

 – Vi har redan gjort ett flertal uppgraderingar hos våra kunder samt övertag från andra certifieringsorgan i samband med övergången till 2015 års versioner, berättar Magnus Göthberg, marknadschef på A3cert.

 

Ett stort litet företag

A3cert, med säte i Alingsås, har ca 45 revisorer spridda över landet. Med kompetens inom alla branscher och med ca 1000 kunder i Sverige täcker de ca 12% av den svenska marknaden. I övriga Norden har ca 500 företag valt A3cert som sitt certifieringsorgan.

– Men vår styrka är också att vi är en liten organisation, berättar delägare och VD Evert Larsson. Vi är 8 personer på kontoret, alla utbildade revisorer, vilket innebär att du alltid kan få svar på dina frågor när du ringer. Vi arbetar framför allt gentemot små och medelstora företag. Inför kraven på uppgradering 2018 ligger vi långt fram i planeringen för att kunna möta våra kunders behov innan tidsgränsen går ut. I och med att alla på kontoret är revisorer har vi bra backup och kan snabbt ställa om i prioriteringen.

Ökar din vinst med 20-25 %

Att certifiera sitt företag har många fördelar. I grunden handlar det helt enkelt om ordning och reda. En medvetenhet om hur man arbetar, struktur, arbetsmiljö, rutiner, varför man gör sina metodval, om man har rätt kompetens och om energin läggs på rätt saker.  – Företag som gått igenom en certifieringsprocess och sett över sitt ledningssystem brukar öka sin vinst med 20-25 % berättar Evert och Magnus.

  • Vi uppmanar även företag att arbeta proaktivt med risk- och omvärldsanalyser som hjälper företagarna att lyfta blicken och förutse vad som kan hända, säger Magnus. Är du ett företag med 10-15 anställda och vill växa, krävs det att företaget går igenom en process och skaffar sig ett bra ledningssystem. Mindre företag har ofta en chef som har det mesta i huvudet och det fungerar inte i ett större bolag. Det kan vara en jobbig process, men väl värt sin investering, menar Magnus.

Konkurrensfördel att ha ackrediterad certifiering

Att ha ett ackrediterat certifieringssystem ger hög trovärdighet och är en dagsaktuell garanti för att kvaliteten på verksamheten är hög. Certifieringen kontrolleras av Swedac som lyder under IAF, (International Accreditation Federation) Standarderna är internationella och de företag som har ackrediterade certifieringar registreras. Fler och fler företag söker på www.certifiering.nu när de ska välja leverantör. – Du behöver finnas här om du ska vara med i matchen, menar Magnus Göthberg.

 

Trygghet och tydlighet

  • Vi tycker det är bäst att börja en kundrelation med ett telefonsamtal, säger Fredrik Larsson, delägare i A3 Cert. – Vi låter kunden berätta och ofta får vi svar på många frågor bara genom att lyssna. Sedan gör vi en bedömning av arbetets omfattning och ger en offert. Det tillkommer inga extrakostnader utan du vet från början vad du får betala för att få ditt certifikat i slutändan. Vi är inte ute efter att ge pekpinnar utan vill skapa trivsel och trygghet, det sprider sig till kunderna. Vi ger förbättringsförslag och visar eventuella avvikelser från standard.

 

  • Anmäl ditt intresse på vår hemsida eller slå oss en signal för ett förutsättningslöst samtal, oavsett i vilken fas du och ditt företag är i, välkomnar alla på A3 cert i Alingsås.

 

A3cert certifierar mot

ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet

ISO 14001 Ledningssystem mot miljö

OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö

AFS 2001:1 Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 3834 Kvalitetssäkring för svetsning

EN 1090-1 Lastbärande konstruktioner krav för CE-märkning

ECM Enhet som ansvarar för underhåll av godsvagnar

EN 15085-2 Svetsning av järnvägsfordon och komponenter

ISO 39001 Trafiksäkerhet

ISO 27001 Informationssäkerhet

EKL Energikartläggning

Kontakt: Magnus Göthberg: Mobil 0707-136930, E-post magnus.gothberg@a3cert.com

www.a3cert.com