Går du som företagare i säljtankar? Eller vill du bara veta marknadsvärdet på ditt bolag, utan tanke på försäljning just nu?  

Ja de flesta som äger ett företag är upptagna av den dagliga verksamheten och kanske inte har förberedandet av en företagsförsäljning på näthinnan.

  • Vi såg ett behov av att förbereda företag för en framtida försäljning och inte minst en genomgång av säljarens egna roll efteråt. Vill jag vara kvar eller lämna helt direkt? Med rätt förberedelser kan man påverka resultatet, menar Marcus Råsberg på Corptrade. Försäljningssumma, förutsättningar för att affären ska bli av när man så önskar och inte minst att man tänkt igenom sin egen roll efter en försäljning.
  • Många bolag har en bristande och ibland helt saknad strategitanke kring ägarskifte säger Marcus. Varken kunskap eller tid läggs på att göra företaget mer attraktivt och säljbart. Inte heller förbereds räkenskaperna i någon större utsträckning vilket skapar möjligheter för initierade köpare. Vi gör nytta om vi är med tidigt i processen. Många försäljningar stupar på att förberedelserna är för dåliga.

 Corptrades 5-stegsmodell
Oavsett om en försäljning är aktuell finns ett värde i att göra sig redo för en exit. Det tar ca 1.5 – 3 år för att analysera, öka ditt företags värde och skapa möjligheter för en bra affär. Förberedelsen är den viktigaste komponenten i en företagsförsäljning. Vi har lång erfarenhet som rådgivare i försäljningsprocesser både på köp- och säljsidan, berättar Marcus. Och med tiden har vi utarbetat en fungerande 5-stegsmodell som vi tror att vi är ensamma om.

  1. Indikativ värdeberäkning

Genom en analys av finansiella flöden och värden, får du en indikation på vad ditt företag är värt i nuläget.

  1. Förberedande legal granskning

Finns alla legala dokument på plats? Vad krävs? Vi granskar företagets juridiska status för att underlätta en försäljning och minska risker.

  1. Ekonomisk plan

Vi gör en prognos för ditt företags framtida värde genom analys av finansiella flöden och beräkningar.

  1. Due diligence checklist

Vi ser till att all information och dokumentation finns på plats för att underlätta en försäljning.

  1. Exit scorecard

Under processens gång betygsätts och bedöms företaget efter hur redo det är för ett ägarskifte.

 

Vad vill du göra i framtiden?

Det är lätt att stirra sig blind på själva försäljningen när man kommit så långt att man vill göra en exit. Men det är lika viktigt att fundera över sin egen framtida roll. Vill man lämna helt eller vill man fortsätta som anställd i företaget? I så fall gäller det att tänka på att man får en helt annorlunda roll om man stannar kvar.  Ett mindre företag som köps upp av ett större får andra krav på ledarskapet. Överenskommelser vid fikaborden och korta beslutsvägar kan ersättas av ledningsgruppsmöten, styrelsemöten och omfattande rapporteringar.  Vi hjälper dig att förbereda och förklara även den nya rollen så du och din familj kan fatta rätt beslut om den nya situationen efter att du sålt ditt livsverk, säger Marcus Råsberg

www.corptrade.se

Linkedin Corptrade