VECKANS MEDLEMSFÖRETAG #32
Alaska Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag med huvuddelen av sin verksamhet i Sisjön där man idag är den största och ledande fastighetsägaren med kommersiella lokaler i olika fastigheter.

Alaska Fastigheter finns till för såväl den lilla som stora företagaren. En organisation som är liten, men effektiv möjliggör snabba beslut och en hög servicenivå.

Ambitionen i Sisjön är att skapa ett fantastiskt område för handel, kontor, service, småindustri och boende med en tydlig miljöprofil.

http://sisjon.com/

#alaskafastigheter #företagarföreningenhögsbosisjön #företagarföreningen #högsbosisjön