– Som bank har vi kontakt med människor som har ambitioner, vill göra något och uppfylla sina drömmar, säger Andreas Löf, kontorschef på SEB i Sisjön och den som driver affärsnätverket. 

Det kan vara livshändelser som att köpa bostad, pension, skaffa barn eller spara till en framtida dröm. För företagaren kan det handla om att starta ett nytt bolag, driva sitt bolag, få hjälp och stöd i samband med tillväxt, nya marknader eller sälja sitt bolag. I dialogen med kund vill SEB vara en partner och skapa mervärden i form av relationer, kunskap och förberedelser för att göra bra val.

Affärsnätverket i Sisjön/Högsbo har ambitionen att träffas en gång/ månad, 10 månader om året. Oftast som en frukost där man får möjlighet att lyssna på föreläsare och möta den breda kompetens som finns på kontoret och få ren konkret hjälp där. Man får möta andra gäster och ta del av deras erfarenheter och när man träffas och lär känna varandra är vägen kortare till att göra affärer ihop. Det är en av nätverkandets stora fördelar. En annan är att mindre företag kan hitta samarbeten som ger nya möjligheter som de inte fått på egen hand.

Pin-pointade inbjudningar

– En utmaning för oss är att nå igenom bruset så att våra kontakter/ kunderkäljer att komma på våra träffar och ta del av det vi förmedlar, säger Andreas. Vi försöker att lägga tid på att ”pinpointa” de kunder vi känner, och välja att bjuda in dem när det gäller ämnen som vi tror kan vara till nytta för just dem. Allmäna inbjudningar försvinner lätt bland all information vi ständigt matas med. Vi vill att kunden ska känna att när man får en inbjudan från oss har vi redan använt vår kompetens och den relation vi har, och gjort ett urval som kan gynna deras verksamhet eller plats i livet.

– Vi månar om både våra befintliga kunder och de som vi ännu inte arbetar tillsammans med. Vi uppmuntrar de som finns i vårt nätverk att ta med sig nya kontakter, både för att de själva ska få input och för att befästa kontakten med egna presumtiva affärspartners.

Affärsnätverket erbjuder både externa föreläsare och specialister av olika slag som finns i våra nätverk Ämnena rör sig mellan finansiering, tillväxtområden, redovisning, försäljning, ledarskap, ägarskiften i företag, skatter mm.  Men också inom ämnen som hållbarhet och omvärldsfrågor som rör framtiden och ekonomin.

SEB driver också i Greenhouse, ett större nationellt nätverk/tillväxtprogram. – Den kunskap och professionella kontakter vi har där tar vi också med oss i kontakterna med deltagarna i vårt eget affärsnätverk, säger Andreas Löf.

Affärsnätverket i Högsbo-Sisjön
457 medlemmar
https://www.linkedin.com/groups/4582816/
Kontakt Andreas Löf Kontorschef SEB Sisjön
Andreas.lof@seb.se