Det händer massor, rent fysiskt i området. Högsbo-Sisjön är i stor förändring med bostadsbyggen, handelsetableringar och ny infrastruktur med vägar och kollektivtrafik. Det blir sakta men säkert en egen stadsdel.

För att ytterligare definiera hur området skall uppfattas av omvärlden, samlades viktiga representanter för fastighetsägare och banker den 14 september för en work-shop. Work-shopens frågeställningar till gruppen var exempelvis; Varför skall vi skapa ett gemensamt platsvarumärke? samt, Vad ska varumärket byggas upp på? Vilka värden?

Följande kan läsas på PRV:s hemsida: ”Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras. Det skapar igenkänning hos dina kunder.” Det handlar alltså väldigt mycket om att välja tonaliteten i den kommunikation vi använder oss av för att marknadsföra området. Det handlar också om symboler, logotypen. 

SWOT-analys
Gruppen arbetade fram ett gediget material att jobba vidare med i form av SWOT-analys som ju är att identifiera tänkbara Styrkor, Svagheter, Möjligheter och hot. Detta är nu starten till den plattform vi kommer att behöva framöver.

Text
Måns Löfgren