I syfte att erbjuda dig så bra resmöjligheter som möjligt, har vi justerat körvägar, anpassat tidtabeller, säkerställt framkomligheten för bussarna samt skapat bra anslutningar till andra linjer. Välkommen ombord!

Sisjöns handelsområde är en viktig knutpunkt där många människor rör sig. Flatås är en stadsdel som växter kraftigt. Behovet av att ha god kollektivtrafik i dessa områden är stort. Linjerna 83 och 84 kör samma väg från hållplats Radiomotet via Sisjöns handelsområde till Åvägen. Linjerna kör var 20 minut för sig, men eftersom tidtabellerna ligger omlott blir en resmöjlighet var 10 minut. Körvägen för linje 84 har justerats för att den ska slippa framkomlighetsproblem.

Byte till andra linjer: På hållplats Radiomotet kan du byta till Rosa Express mot Billdal eller Gerrebacka, Lila Express till Torslanda eller Mölnlycke samt Blå Express mot Kullavik eller Gråbo.

Resor på helger: Linje 186 döps om till linje 86 och kör utökad helgtrafik. Det innebär att du dels kan arbetspendla på helgerna, dels att det nu finns resmöjlighet från Mölndal, Bifrost och Eklanda till Sisjön på helgerna.