Gäller 20 augusti-15 november. Arbetet med att höja trafikkapaciteten för Sisjöns handelsområde har startat.

Vi kommer att göra iordning bron som går mellan Askims industriväg samt Sisjövägen, huvudinfart till bland annat Coop, Systembolaget och Elgiganten.

För att kunna göra utföra arbetet med kvalitet behöver vi lägga om korsande trafik som skall korsa bron, denna kommer ledas runt via hänvisnings skyltar enligt en trafikanordningsplan.

Vi kommer att behöva stabilisera brons länkplattor genom pålning och därefter ta upp laster genom lättfyllning med leca på utsidan. För att kunna göra detta behöver vi lägga om spillvattnet samt flytta eventuella högspänningselkablar. Efter detta kommer vi att göra iordning bron med ny asfalt så att trafikflödet funkar bättre. Därefter välkomnar vi julhandeln och glädje.

I Januari kommer vi att bredda körfälten norr om Söderleden mer information kommer senare.

Med vänlig hälsning
Mark och energibyggarna i Göteborg AB

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Stefan Heintz, telefon 0761-010917
Entreprenörens platschef: Alexander Johansson, telefon 0703-228377
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se