På fredag 26/8 startar arbetena med omläggning av delar av Lilla Sisjöbäckens utsträckning som innebär borrning, sprängning och bortknackning av berg.

Arbetena med Stora och Lilla Sisjöbäckarna öster om Sisjövägen är förberedelse för kommande byggnation av gator och bostäder.

Stora Sisjöbäcken rinner idag genom rör som är vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Trummor kommer därför bytas ut och behöver anpassas i nivå. Detta kan också innebära mindre mängd borrning, sprängning och knackning av berg. Detta arbete beräknas vara klart den 2016-09-15.

Arbetena med bäckarna i sin helhet planeras vara färdigställda den 2016-10-14. Ridvägen närmast Sisjövägen kommer under perioden vara avstängd.

Med vänlig hälsning
Park- och Naturförvaltningen

Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Leif Arvidson, telefon 0707-86 68 09
Entreprenörens platschef: Rolf Kesola, telefon 0702-75 73 73
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se