Snart sätter det igång! Ja, den efterlängtade ombyggnaden av Söderleden och Sisjömotet. Redan nu i juni kommer det att börja synas arbetsfordon vid och runt Söderleden.

Visst, det kommer att bli lite rörigt fram tills dess att ombyggnationen blir klar i slutet av 2017. Å andra sidan kommer den extra filen i vardera riktningen på Söderleden och det nya motet att förbättra trafiksituationen radikalt för alla oss som är i området.

Ökad information
Från företagarföreningens håll ser vi som vår uppgift att hålla så många som möjligt uppdaterade med vad som händer, i synnerhet avseende trafiken. Därför har vi nyligen gått ut med ett informationsblad till alla företag i området där vi ber om att man skall gå in här på vår hemsida och registrera sin e-postadress. Då har alla möjlighet att löpande få information digitalt från oss.

I samma utskick förklarar vi även varför man som företagare i området har mycket att vinna på att vara medlem i företagarföreningen. Vi arrangerar en rad aktiviteter för att våra medlemmar skall bli mer framgångsrika, allt ifrån rena nätverksaktiviteter till kompetenshöjning. På köpet träffar man en massa trevliga människor med allt vad det kan leda till.

Positivt från Västtrafik
Vid sidan om våra aktiviteter arbetar företagarföreningen intensivt för att påverka tjänstemän och politiker till att förbättra området. En relativt stor del av medlemsavgiften går faktiskt till detta arbete. Eftersom alla i området får ta del av resultatet tycker vi att många fler företag borde vara medlemmar och stödja oss i detta arbete.

Resultat ja. Ett exempel på resultatet av vårt arbete är att vi vid flera tillfällen träffat Västtrafik. Många upplever nämligen att kollektivtrafiken behöver förbättras avsevärt. Västtrafik har nyligen presenterat ett förslag som bl.a. innebär ökad turtäthet på fler linjer. Dessutom tror Västtrafik att förslaget kommer att klubbas igenom i september. Förbättringarna kommer då att börja gälla redan fr.o.m. december. Så snart förslaget blir formellt klubbat kommer vi att informera om vad förändringar kommer att innebära. Kanske kan du ställa bilen och åka buss till jobbet. Det kommer jag att göra.

En av företagarföreningens viktigaste uppgifter är att fungera som en kanal som samlar och kanaliserar önskemål från områdets företag och fastighetsägare. Ju fler som engagerar sig, desto större press kan vi utöva. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Några av föreningens verksamhetsområden och aktiviteter som medlemmar kan ta del av:

hej

Lars Holst
Kanslichef

421