Högsbo-Sisjön

Tidningen når 1 700 företag och cirka 15 000 läsare per nummer

HÖGSBO-SISJÖN ges ut av Företagarföreningen Högsbo-Sisjön och utkommer med fyra nummer per år. Den distribueras till de 1 700 företag som finns i företagsområdet Högsbo-Sisjön samt når konsumenter genom att de placeras i ställ som finns på olika platser i området.

Annonsera
Tidningen är till 100% finansierad av annonsörerna och överskottet stannar i föreningen. Vill du annonserna i tidningen eller synas med en artikel? Kontakta Danne Eklind för mer information, 0703-565606.

Högsbo-Sisjön nr 4 2021

Klicka på bilden ovan eller klicka här för att läsa.

Högsbo-Sisjön nr 3 2021

Klicka på bilden ovan eller klicka här för att läsa.

Högsbo-Sisjön nr 2 2021

Klicka på bilden ovan eller klicka här för att läsa.

Högsbo-Sisjön nr 1 2021

Högsbo-Sisjön nr 4 2020

Klicka på bilden ovan eller klicka här för att läsa.

Högsbo-Sisjön nr 3 2020

Klicka på bilden ovan eller klicka här för att läsa.

Högsbo-Sisjön nr 2 2020

Klicka på bilden ovan eller klicka här för att läsa.

Högsbo-Sisjön nr 1 2020

Klicka på bilden ovan eller klicka här för att läsa.

Högsbo-Sisjön nr 4 2019

Klicka på bilden ovan eller klicka här för att läsa.

Högsbo-Sisjön nr 3 2019

Klicka på bilden ovan eller klicka här för att läsa.

Annonspriser
1/1-sida = 10 900:-
1/2-sida = 8 500:-
1/4-sida = 6 500:-
Baksida = 14 900:-
Artikel + annons = 9 200:-
Logotyp på karta i tidningen (inkl. logotyp och länk på webbplats www.hogsbosisjon.se), abonnemang 4 nummer = 3 400:-

25% moms tillkommer på samtliga priser.

Gamla nummer hittar du här