Skapa affärer och träffa företagare genom Sisjöminglet!

Samarbeta med din granne och skapa värdefulla möten genom SISJÖMINGLET 15 november kl 8-10.

Med över 1 700 företag i området Högsbo-Sisjön och verksamheter i 200 branscher är vi övertygade om att fler affärer kan göras i närområdet.

Fyll i vad du söker vid entrén och fäst papperet på bröstet så att alla kan se vem du är och vad du söker. Ta gärna med en roll up och visa upp er och ert erbjudande.

Varmt välkommen till Stora Åvägen 21 och en förmiddag med frukost och chans till nya samarbeten, affärer och idéer. Sisjöminglet arrangeras av Företagarföreningen Högsbo-Sisjön och Arkipelagen Företagscenter.

15 november kl. 8–10 (frukost serveras från kl 07.30)

Pris endast frukost
Medlem: Kostnadsfritt (icke medlem 100 kr – betalas i entrén)
Frukost ingår.

Pris med roll up
Plats för medhavd roll up + en entré/frukost = 800 kr + moms (icke medlem 1 300 kr + moms).
Faktureras.

Tillkommande entré/frukost
Se ”pris endast frukost” ovan.

Vid utebliven närvaro debiteras 150 kr i efterhand. 

Anmälan – en anmälan per person

Typ av anmälan (OBS: en anmälan per person):