Sedan november 2018 har 38 000 kvm av Alaskas fastighetsbestånd i Högsbo/Sisjön tagits över av Regio. Förvaltning och utveckling sköts av Grandab i Göteborg.

– Vi kommer fortsätta Alaskas arbete med att förvalta och utveckla fastigheterna, säger Regios VD Eric Bergström. Vi arbetar långsiktigt och tillsammans med Grandab ser vi fram emot en bra utveckling och dialog med våra kunder.

LAMP-modellen
Fastighetsbolaget Regio ägs till största delen av Tredje AP-fonden.  –Vår ambition är att bli en av de ledande fastighetsägare i de orter där vi väljer att investera i. Vi fokuserar på de större regionsstäderna och områden i utkanten av storstäderna. Högsbo Sisjön passar väl in i den ambitionen, säger Eric Bergström. – Vi arbetar enligt vår egenutvecklade LAMP-modell (Local Asset Management Partner). Det innebär att själva förvaltningen och utvecklingen ska skötas med lokala partners. Modellen säkerställer att förvaltningen av Regios fastigheter alltid sker i nära relation med kunden. Vi tror att det är det bästa sättet att få en värdeskapande och aktiv förvaltning för våra kunder och fastigheter. För Högsbo/Sisjöns del blir den lokala samarbetspartnern Grandab, som Regio samarbetat med i cirka fyra år.  Grandab kommer att ha all kontakt med våra kunder. Vår partner Grandab är delinvesterare i husen vilket ju gör att vi får ett gemensamt intresse enligt LAMP-modellen, menar Eric.

Grandab redan etablerade i västra Göteborg
Grandab, med kontor i centrala Göteborg, arbetar redan med ett Regio-ägt fastighetsbestånd i västra Göteborg, bland annat längs Söderleden och i Långedrag. –  Högsbo/Sisjön ligger bra placerat i Göteborg. Närheten till centrum och tillgängligheten via Söderleden gör det till ett attraktivt område där många företag vill etablera sig. , säger Per Liljenfeldt, partner på Grandab.

  • Vår ambition är att jobba aktivt och att ha kontinuerlig dialog med våra kunder. Utöver att tillse att de praktiska frågorna såsom att fastighetsskötsel, städning m.m. funkar på ett tillfredställande vis så ser vi framåt och utvärderar löpande hur vi ska kunna utveckla fastigheterna och området på ett bra vis, säger Per.
  • Då vi är långsiktiga i vår förvaltning lägger vi stor fokus på hållbarhetsaspekten, dels vad gäller husens energiförbrukning men även de materialval vi gör vid ombyggnationer och hyresgästanpassningar.
  • Vi tar gärna emot förslag och tankar från såväl befintliga kunder som från andra intressenter i området på vad vi kan göra för att utveckla området samt våra fastigheter på ett så bra vis som möjligt.

Bolag: Fastighets AB Regio (”Regio”)
Grundandes: 2015
Antal orter: 18 orter
Antal kvm: Cirka 500 000 kvm
Lokal partner Högsbo-Sisjön: Grandab
Fastigheter Högsbo-Sisjön: 10 stycken
Hemsida: www.regiofastigheter.se