20140909_Flygfoto_uppdat Bauhaus_300 dpi
Sisjön växer – från ett industriområde till en välbesökt handelsplats.

Alaska satsar på Sisjön

Alaska Fastigheter och Wilfast har gemensamt sålt två fastigheter med sammanlagt 18 industribyggnader i områdena Grimbo och Ringön på Hisingen i Göteborg. Affären är ett led i arbetet med att inrikta alla resurser på Sisjön.

Totalt planeras cirka 100 000 kvadratmeter för handel och kontor och avtal är tecknat med Bauhaus och Biltema om cirka 25 000 kvadratmeter. I ett tredje steg planeras för ytterligare 35.000 kvadratmeter på andra sidan av Sisjövägen intill Söderleden.

Alaska och Aspelin Ramm samarbetar

Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm Fastigheter har inlett ett samarbete runt den fortsatta fastighetsutvecklingen i Sisjön. I ett första skede utvecklar bolagen gemensamt en kontors- och handelsfastighet om cirka 40 000 kvadratmeter vid den norra infarten till Sisjön, alldeles intill Söderleden.

Det är två fastighetsbolag med väldigt god lokalkännedom som kompletterar varandra på ett bra sätt. Aspelin Ramm Fastigheter har en egen byggorganisation. Alaska Fastigheter är sedan många år den största fastighetsägaren i Sisjön och har varit drivande i utvecklingen av Sisjön från ett industriområde till en välbesökt handelsplats.