29 mars är det dags för frukostmöte hos MMD Games som sitter på Arkipelagen Företagscenter med temat “Kommunikationsfrukost”.

Välkommen till en annorlunda frukost! Bland det svåraste som finns är att vara helt överens om hur vissa saker får och inte får sägas. Till det skall läggas att alla personer på företaget har sin uppfattning. Hur kan vi enas om vårt kommunikationsklimat?

Efter en kortare genomgång får vi testa ett verktyg där vi får möjlighet att, i grupper om sex, enas kring vilka svar som fungerar i givna situationer och vilka som inte fungerar.

Hur Skulle Du Säga är ett verktyg för organisationsutveckling. Verktyget tränar oss genom sk. gamification i att ge och ta feedback. Färdigheter som måste behärskas under bygget av en företagskultur. Se mer här.

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostmöte i kommunikationens tecken!

Datum
Onsdag 29 mars

Tid
07.30-09.00

Plats
Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21

Kostnadsfritt

Anmälan

Anmälan stängd. Event har varit.