Det var lapp på luckan med 130 personer på plats när Christer Olsson satte fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt som manade till eftertanke. 

Fiskarsonen från Öckerö som har gjort sunt förnuft till sin affärsidé och talade om fokus på samspelet mellan organisationens strukturella och kulturella dimensioner. Varor och tjänster blir allt mer lika varandra och det som återstår är människan som det enda unika. Folk krånglar till det – vi vet för mycket men gör för lite. Framför allt bör vi värdera vilka saker som man bör göra mer av och vilka saker man bör göra mindre av för att förbättra. Det är tricket, menar Christer.

I senaste Högsbo-SisjöNytt (3-2015) berättar vi mer om detta.