I mitten av maj arrangerade företagarföreningen en medlemsfrukost med ämnet ”Den digitala transformationen”. 

En allt större del av vår kommunikation sker numera digitalt. Det är både smidigt och snabbt. Sociala medier ger oss dessutom möjlighet att löpande kommunicera med våra målgrupper och skapa interaktion.

Kan då den digitala kommunikationen ersätta det personliga mötet? Hur många läser mejlen vi skickar? Når vi verkligen ut med våra budskap till våra följare på sociala medier?

Före den digitala revolutionen, träffade vi varandra i större omfattning och genom möten utvecklades den sociala kompetensen. När vi bokar ett möte och träffas, gör vi detta utifrån ett specifikt syfte men Inte helt sällan, lämnar vi mötet med något vi inte hade förväntat oss. -En ny idé, ett upptäckt behov, en värdefull kontakt eller ett oväntat samarbete. Där kan den digitala kommunikationen aldrig konkurrera eftersom det personliga mötet är flerdimensionellt.

Gräv där du står
Ett av företagarföreningens viktigaste mål att initiera till möten mellan människor. Det är därför vi lägger stor möda på alla våra aktiviteter där vi träffas fysiskt. En annan stor fördel är att de flesta av oss dessutom finns inom ett begränsat geografiskt område vilket gör det lätt att träffas. I Högsbo-Sisjön finns ca. 200 olika branscher representerade. Med största sannolikhet finns således det du behöver här i området vilket gör livet så mycket enklare.

Vi vill växa!
En av föreningens viktigaste parametrar är antalet medlemmar. Skall politiker lyssna på oss när vi för er talan, så lyssnar de mer om vi är fler. De olika mötesforum vi skapar, får ett större värde för alla inblandade om vi är fler. Medlemsbasen för en företagarförening är vad prenumeranterna är för GP – ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra.

Självklart fyller den digitala kommunikationen många goda syften men den kan aldrig ersätta det personliga mötet. Om du inte redan är medlem i Företagarföreningen, se till att bli det! Träffa andra trevliga människor, få idéer och inspiration, positiv energi och en och annan affär!

Lars Holst
Kanslichef