Signal & Andersson i Göteborg har byggt ut sina fabrikslokaler och ökar sin produktionskapa­citet på chark med cirka 50 procent och ser ljust på framtiden.

Förra våren invigdes Signal & Anders­sons nya lokaler i Sisjön i Göteborg och med detta har två fabriker­ blivit en. Genom att koncentrera charktillverk­ningen till en anläggning har produktio­nen blivit effektivare och livsmedelssäkerhe­ten bättre. Produktionskapaciteten har också ökat väsentligt.

Anrik chark-familj
Signal & Andersson är ett av Sveri­ges största familjeägda företag i char­kuteribranschen. Ägarfamiljen Larsson med vd Sven-Olof Larsson i täten, är kötthandlare sedan fem generationer tillbaka. År 1906 startade lantbrukaren August Larsson ett salustånd i Bazar Alliance i Göteborg. Det var fröet till dagens Signal & Andersson. Butiken finns fortfarande kvar i Stora Saluhallen i Göteborg under namnet So Larsson. Den renodlade kött- och charkbutiken inne­bär ett känselspröt ut mot konsumenterna. Där kan vi snappa upp trender och prova nya produkter, berättar Sven-Olof. 

I dagsläget har företa­get cirka 120 anställda och omsätter cirka 350 miljoner kronor och mer än hälften går till restaurang- och storhushållsgrossister. Den nybyggda fabrikskapaciteten gör att bolaget är rustat för ytterligare till­växt även inom dagligvaruhandeln. Företaget har också satsat mycket på maskinell utrustning och utökat maskinparken ytterligare.

Integrerar
Signal & Andersson arbetar mycket med mång­fald och har ett 20-tal nationaliteter re­presenterade bland personalen. Ungefär 80 procent av arbetsstyrkan utgörs av utlandsfödda.

Vad det gäller trender och förändringar vill dagens konsumenter veta mer om produkterna än tidigare, och är mycket mer mottagliga för nya kryddsättningar och spännande smaker. Korvarna ska tex ha en hög kötthalt, vara grovmalda samt med en spännande kryddsättning. Detta gör det mycket roligare för char­kuteristen att ta fram nya produkter och Sven-Olof Larsson avslutar med att berätta att man redan ser de positiva ef­fekterna av den nya fabriken, främst i form av effektivare tillverkningsmeto­der, ökad produktivitet samt en bättre arbetsmiljö.

Text: Måns Löfgren