Västsveriges framtida utmaningar: Energi, Kompetens och Corona

Företagarföreningen Högsbo-Sisjön har nu förmånen att bjuda in dig till ett kostnadsfritt, digitalt frukostmöte 3 februari kl 8.30-9.30.

Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé gör en omvärldsspaning med fokus på framtiden.

• ENERGI: Västsverige har en unik bredd av företag och flera satsningar inom t ex elektromobilitet. Hur förhåller vi oss till de utmaningar som följer kring tillgång på energi för dessa satsningar?

• KOMPETENS: Tillgång till rätt, och till viss del ny, kompetens är fortsatt aktuellt i takt med företagens alltmer digitaliserade tillvaro, hur och var hittar vi den?

• CORONA: Olika branscher har drabbats olika hårt av den pågående pandemin, för enskilda näringar är det en tuff situation även om det för Västsveriges del ser förhållandevis ljust ut. Hur ser framtiden ut?

Välkomna till digitala FrukostAkademien torsdag 3 februari kl 08.30 – 09.30

Anmälan har gått ut. Välkommen tillbaka nästa frukostmöte!