Höstens första Frukostakademi hölls i tillväxtens tecken. Business Region Göteborg presenterade en av sina företagslotsar, Torbjörn Kvarfelt, som pratade engagerat om företagsklimatet i regionen. 

Bilden stämmer inte riktigt med mediabilden som klassar ner Göteborg ur ett näringslivsperspektiv.

I princip alla siffror pekar på motsatsen. Den stora frågan är arbetsintegreringen då arbetslösheten är nere på 6% men av dessa är 4 procentenheter i behov av arbetsintegrerande åtgärder. Således är under 2% tillgänglig på en arbetsmarknad som till stora delar lider av att det saknas arbetskraft som kan anställas.

Fordonsindustrin drar
Torbjörn berättade om att fordonsindustrin just nu upplever ”disruptive innovation” vilket betyder att stora förändringar är på gång. Bilar skall köra själv, de skall gå på el och de skall kommunicera med omvärlden. Uppsidan på detta är att stora utvecklingsenheter kommer att etableras i regionen, Geely och AB Volvo planerar exempelvis att bygga helt nya anläggningar. I det stora hela håller allt detta på att göra så att Göteborgsregionens målsättning som togs 2006, redan håller på att infrias; 60.000 nya arbetstillfällen innan 2020. Det kan vara värt att notera att 100 st. nya jobb inom fordonsindustrin genererar 240 andra jobb inom riket. 80 av dessa hamnar i regionen. Då förstår man hur mycket detta betyder för hela Göteborg.

Statistik
Det handlar ibland lite om att välja vilka glasögon man tittar med och i undersökningsvärlden får man svar som man frågar. Givetvis finns stora utmaningar i form av logistik, arbetskraft och samhällsservice men det ser allt ganska bra ut. För Högsbo-Sisjöns del är läget mycket gynnsamt med en kraftigt förbättrad infrastruktur som blir klar under 2018 och goda expansionsmöjligheter. Gjorda och planerade nyetableringar finns det exempel på, på annan plats i tidningen och i tidigare nummer.

Text
Måns Löfgren