Visst låter det som en programuppdatering och på sitt sätt är det sant.Styrelsen har gett Lars Holst, kanslichef, mandat att genomföra ett förnyelsearbete i företagarföreningen. 

Högsbo Sisjö Företagarförening bildades 1966, i en helt annan era. Företagarföreningen har genomgått förändringar genom åren. Från renodlat industriområde till ett område med ökande andel detaljhandel. Förändringar ställer nya krav på företagarföreningen. Vilken är vår roll? Vad skall vi göra för att bli ännu bättre på att hjälpa medlemmarna?

Innan förändringarna slår igenom måste vi bli klara med arbetet kring föreningens värdegrunder, erbjudanden och syfte. Det är vad som skall styra all vår kommunikation. Man kommer löpande att se förändringar under 2015. Året då vi formar Högsbo Sisjö Företagarförening 2.0. 

Tidningen Högsbo-SisjöNytt
2003 föddes Högsbo-SisjöNytt. Innan den fanns föreningens tidning – Bulletinen. En organisation runt tidningen byggdes upp med fokus på att göra den ekonomiskt självbärande.  

Nu är en framtidsgrupp tillsatt för att under 2015 arbeta fram en modell för hur tidningen som en av föreningens medieplattformar, skall sälja området. En tidning som på ett tydligt sätt skall marknadsföra området på alla plan. För att etablera sitt kontor, starta handel eller handla. Kontakter kommer att tas med olika intressenter såsom fastighetsägare, handlare och handelskedjor. Nummer 1-2016 skall bli det första numret för Högsbo-SisjöNytt 2.0.

Vi vill ha dina synpunkter
Hör av dig med idéer och tankar till föreningen. Maila till info@hsff.nu

Läs mer i HS-Nytt 1-2015