Högsbo-Sisjö Företagarförening satsar på kompetensutveckling och startar Kompetensakademien. En mötespunkt där man delar med sig av sin kunskap under en eftermiddag, i form av korta föredrag och workshops med faktiska case.

Under flera år har FrukostAkademien varit ett populärt inslag. FrukostAkademien är ett samprojekt mellan Högsbo Sisjö Företagarförening och Arkipelagen med syfte att förmedla inspiration och enkla verktyg för att göra oss mer framgångsrika.

För en tid sedan fick en del av er svara på en enkät. Vi ville nämligen ta reda på lite om hur ni i området ser på företagsklimatet och vilka utmaningar ni står inför. Över 95% av de som svarade tycker att företagsklimatet i området är ganska bra eller bättre. Ingen dålig siffra. På frågan om till vilken grad företaget presterar var den genomsnittliga siffran 66%. Vad skulle hända om man ökade den siffran med bara några få procent? Det skulle sannolikt synas i resultatet. När vi sedan ställde frågan var man ser den största potentialen till förbättring kom försäljning, kundbemötande och kommunikation upp som de mest avgörande faktorerna. Tre faktorer som för övrigt är intimt sammankopplade med varandra.

Tar tillvara områdets kompetens
I området finns ett stort antal experter och specialister inom en rad ämnen; ledarskap, organisation, försäljning är bara några av dem. Vad skulle hända om denna kunskap kom företagen i området till godo? Med FrukostAkademin i åtanke föddes därför idén kring att göra något djupare än Frukostakademiens 45 minuter. Frukostakademien har till syfte att sprida inspiration och användbara verktyg. Det nya projektet är en utveckling av Frukostakademien och har döpts till Kompetensakademien och skall ses som ett komplement till Frukostakademien för dem som är intresserade av att fördjupa sig inom ett eller flera ämnesområden.

Kompetensakademien är tänkt som en mötespunkt där man delar med sig av sin kunskap under en eftermiddag. Detta kan ske i form av korta föredrag och i form av workshops där vi diskuterar faktiska case. I skrivande stund arbetar vi med att finputsa på innehållet. Den planerade starten för det första tillfället är slutet av januari. Ämnet för den första halvdagen är redan klart – försäljning – det var ju det som de flesta i enkäten tyckte att man ville bli bättre på.

Företagsklimat:

Skärmavbild 2015-12-14 kl. 10.03.39