Årsmötet ägde rum den 25 april hos Kahls Kaffe som stod som värd och bjöd på kaffe och smörgåsar. Valberedningen förslog att välja sittande styrelse för ytterligare ett år vilket mötet antog.

Efter genomfört möte presenterades Företagarföreningens val av Årets Företag. Priset gick till Göteborgs Nya Bryggeri som representerades av vd Ola Jonsson.

Motiveringen till priset lyder;
”Med ett stort mått av målmedvetenhet och entreprenörsanda samt ett fokus på kvalitet har Göteborgs Nya Bryggeri tagit sig fram på en konkurrensutsatt marknad med stor framgång. Genom sin placering i Pripps gamla lokaler har man även sett till att återuppta en gammal göteborgsk bryggeritradition.”

Efter årsmötet blev det en trevlig rundvandring i kafferosteriet, ledd av Mats Nilsson, vd och ägare av Kahls Kaffe.