FrukostAkademien med Robert Bergqvist den 20 mars lockade många som var nyfikna på den ekonomiska översikt som Robert brukar pensla fram i stora ljusgården på Arkipelagen.

Vi befinner oss i global inbromsning vilket kan ses på att inköpschefsindex ligger under 50% = vi går neråt.

1. Är den globala inbromsningen fråga om en korrektion eller något värre?
2. Den finansiella cykeln är inte ansträngd och den kommer mest troligt inte att förstärka en nergång- men det är dock ingen garanti.
3. Har företagen för mycket folk? Nja, till viss del.
4. Handelssanktionerna världen över påverkar marginellt.

Kina stimulerar sin ekonomi och satsar på infrastruktur. Kina befinner sig dock i en något inbromsad tillväxt. USA bromsas mestadels på grund av brist på arbetskraftssidan. Europa är i viss inbromsning pga. produktionsrelaterade skäl som arbetskraftsbrist samt att det sker omvärldsinbromsning och Brexit-effekterna har underskattats av alla inblandade. Centralbankernas manöverutrymme obefintligt vilket gör det svårt att möta en lågkonjunktur. Robert menar att penningpolitiken har spelat ut sin roll.

Sverige
Svensken sparar just nu ganska mycket, vi har låga räntor och en svag krona. Sverige befinner sig i inbromsning 2019 men kommer att öka något 2020. Bostadsmarknaden hade en pristopp i augusti 2017. SEB menar att -10% från då är rimligt – något som hittills inte stämt. Bostadsbyggandet bromsas in nu. Riksbankens inflationsmål på 2,5 är inte längre att betrakta som realistiskt. Att befinna sig på plussidan ett mer realistiskt mål.

Slutligen förklarade Robert att den svenska kronan lider av trendberäknande robotaktörer som pressar kronan eftersom de bygger på fyra års statistik. Vår valuta är i behov av en längre tids stabilitet med viss uppgång för att komma ur den trenden.

Så de flesta gick nog från FrukostAkademien med viss tillförsikt mer än oro
Robert hastade vidare till dagens andra fem möten för att om några veckor ingå i en grupp som skall utvärdera Riksbankens arbete.

Text
HSFF Red.