Företagarföreningen Högsbo-Sisjön har nu förmånen att bjuda in dig till ett kostnadsfritt, digitalt frukostmöte med Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör och Erik Hansson, projektledare från Göteborgs Stad och stadsbyggnadskontoret.

Aktuellt från stadsbyggnadskontoret: senaste nytt om arbetet med ny en översiktsplan för Göteborg med fördjupning för Högsbo-Frölunda, samt andra pågående projekt av intresse i området.

Göteborgs Stad håller på att ta fram en ny översiktsplan, och dessutom en fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda. I dessa beskrivs en tänkt utveckling fram till år 2050, med bland annat en omvandling av delar av befintliga verksamhetsområden till blandad stadsbebyggelse och en ombyggnad av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard. Henrik Kant och Erik Hansson ska berätta mer om dessa planer och även säga några ord om annat som är på gång i området och som kan vara av intresse.

Länk till föredraget mailas ut dagen innan eventet till de anmälda.

Onsdag 14 april kl 08.30-9.15

Anmälan:
har gått ut. Välkomna tillbaka nästa digitala frukostmöte!