Transdev tillsammans med Västtrafik presenterade i våras hur linjedragningarna förändras vid tidtabellsskiftet i december.

 –”Sett till helheten så blir det en förbättring för Sisjöns område genom att vi lägger fokus på förstärkning där det behövs”, berättar Jesper Carlberg som är trafikutvecklare på Transdev som jobbar i nära samarbete med Västtrafik.

 

–”Då tänker jag främst på hållplatsen Radiomotet där det sker byten från och till större linjer som Rosa Express och Blå Express som vill vidare till Sisjön, de hållplatser i Sisjön som har stort resande, Hantverksvägen och Stora Åvägen”, fortsätter Jesper.

 

Tätare med två linjer

Linje 83 och 84 får samma körväg från Radiomotet, genom Sisjöns handelsområde till hållplatsen Stora Åvägen. –”Den sträckan kommer att trafikeras med två busslinjer. Större delen av dagen kommer dessa två linjer att ha en turtäthet på 20 minuters trafik och det innebär för Sisjö Handelsområde att det blir 10-minuterstrafik med två linjer vid de hållplatser som har stort resande. Alltså en utökning på den gemensamma sträckan och en kapacitetshöjning”. Linje 83 och 84 kommer också att få en bättre punktlighet då vi kör där det är en bättre framkomlighet.

 

Bättre helgtrafik

-”Linje 186 få ett bra lyft med utökning av helgtrafik, berättar Jesper. Det innebär att man kan arbetspendla även på helgerna samt att det finns resmöjligheter från Mölndal, Bifrost och Eklanda till Sisjön på helgerna”. Linje 186 fortsätter som ensam linje att ge resmöjligheter från Köpcentra 421 och Sisjö Kullegata. Vi ser att det räcker med en linje där då resandet inte är så stort på de hållplatserna och istället fokuserar på att ge mer kollektivtrafik där folk reser i området”, avslutar Jesper.