Biltema har sedan 2012 etablerat 17 nya varuhus. Fram till 2021 skall ytterligare 20 öppnas. Att man valde Sisjön var som de säger i sitt pressmeddelande, självklart eftersom det är en av de starkaste handelsplatserna i Göteborg med ett strategiskt läge, mitt i ett bra upptagningsområde.

Biltema har breddat sortimentet de senaste åren för att mer vara ett varuhus för hela familjen och i Sisjö-varuhuset kommer det också att finnas ett café.

Historik
Varför är bilreservdelar och biltillbehör så dyra? Denna fråga ställde sig grundaren till Biltema, Sten Åke Lindholm, för över 50 år sedan. När Sten Åke studerade prissättningen på andra produkter fann han att det ofta fanns många mellanled från tillverkare till slutkonsument. Det användes mycket resurser för att bygga upp varumärken. Sten Åkes slutsats var att om han tog bort mellanleden och köpte direkt från tillverkarna så kunde han sänka priserna. Genom låga priser, kunde företaget sälja mycket.

Etik och arbetsvillkor
Biltema sätter stor vikt vid att följa lagar och förordningar. Även leverantörerna måste leva upp till grundläggande sociala rättigheter och arbetsvillkor i länderna där de verkar. Biltema har därför formulerat en kravspecifikation för att säkerhetsställa detta.

  • Alla leverantörer och producenter måste leva upp till de sociala rättigheter som existerar i respektive land.
  • Nationella arbetsvillkor såsom minimilöner, maximal arbetstid och säkerhetsstandard måste strikt efterlevas.
  • Barnarbete får under inga villkor förekomma och gällande minimiålder för arbetstagare måste strikt följas.
  • Gåvor eller andra förmåner får ej mottas från leverantörer eller samarbetspartners.
  • Alla leverantörer ska informeras om våra krav och får skriftligen lova att följa dessa.

Företaget kontrollerar att ovanstående regler följs genom att göra både planerade och spontana besök hos sina leverantörer. Biltema kräver också att leverantörerna gör regelbundna inspektionsbesök hos sina underleverantörer.

Biltemakatalogen – en ”bibel”
För många hobbymekaniker är Biltemakatalogen, katalogen med stort ”K”. Det är också företagets huvudsakliga komponent i marknadsföringen. Biltema är Biltemakatalogen och inte sällan ligger katalogen på vardagsrumsbordet eller har sin bestämda plats i bokhyllan. Katalogen kommer ut två gånger per år och delas ut till nästan samtliga hushåll runt Biltema-varuhusen.

Text Måns Löfgren