Teamet som producerar Högsbo-SisjöNytt är en brokig skara av frilansande konsulter, styrelsemedlemmar, kanslichef och så vidare.

Just nu är det Ewa, Sofia, Danne, Lars, Maria, Hans, Lars-Ove, säkert någon glömd, flera nämnda och så undertecknad. Det allra mest gemensamma är att arbetet bygger på gediget intresse för området Högsbo-Sisjön – för det blir vare sig slott eller herresäten av intäkten.

Bildtorka
Historiskt har bilder varit ett problem. Det är svårt att få fram bra bildmaterial. Det har blivit bättre med mobiltelefonernas ökade bildmöjligheter. Företag vi skriver om har blivit mer medvetna om bildens betydelse och hjälper till. En hel del bilder köps från bildbanker men det är svårt att hitta bilder som passar in i vår närmiljö och dessutom har de en tendens att se ”riggade” ut.

Eureka – vi har funnit
Alldeles om knuten har vi hittat en fotograf som också är intresserad av området. Dels av historiska skäl men också givetvis av möjligheterna till exponering – om uttrycket tillåts. Det finns inget annat än handslag på att vi skall börja försöka dra nytta av varandra men Företagarföreningen kommer i en del sammanhang använda Ola till att bland annat lyfta bildmaterialet i Högsbo-SisjöNytt. Det kommer fortsatt att finnas tidsaspekter som gör att enklare lösningar väljs. Med detta sagt hälsar vi Ola Dyrhill välkommen till teamet.

Resurser
Skulle det vara så att man behöver hjälp med text, bild eller grafiskt arbete någon gång så går det bra att skicka ett mail på adressen nedan. Jag går i god för att det blir bra – för vi har ”världens bästa team”

Text
Måns Löfgren
mans@skybluemedia.se