jula

Jula har utsetts till Årets Företag av Högsbo-Sisjö Företagarförening.

Under ledning av varuhuschefen Bengt Enetjärn, har Jula under sina år i Sisjön aktivt arbetat för att erbjuda ungdomar praktikplatser.Vissa av dessa har sedermera erbjudits fast anställning och några innehar i dag nyckelpositioner inom företaget. Vidare har företaget hjälpt ungdomar med särskilda behov genom att erbjuda praktikplatser vilket stärkt deras självförtroende och därigenom gjort dem bättre rustade inför framtiden. Jula har på ett långsiktigt och engagerat sätt arbetat efter Högsbo-Sisjö-modellen.

I mars 2013 startades Högsbo-Sisjömodellen på initiativ av Högsbo-Sisjö Företagarförening. Modellen drivs i samarbete med Samordningsförbundet. Konstruktionen har visat sig framgångsrik då Arbetsförmedlingen genom sin representant, Linda Nihlén, får goda möjligheter att läsa in sig på vilka de olika behoven för individerna är samt kraven som finns hos företagen, för att det skall fungera. En viktig del i detta är det nära samarbetet med föreningen som i sitt mest tydliga avseende innebär att Linda har en kontorsplats hos föreningen tre dagar i veckan.

Läs mer i nya numret av HS-Nytt