Företagarföreningen utser ICA Maxi Högsbo 421 till årets företag i Högsbo-Sisjön 2018.

Motivering: Genom kontinuerlig utveckling och anpassning till moderna kunders breda behov har ICA Maxi Högsbo 421 utvecklats till en aktör som skapar en stark dragningskraft till hela Högsbo-Sisjön och därigenom bidrar till områdets attraktion.

 

Foto: Ola Dyrhill